Ajalugu

Ravila lasteaia ajalugu algab 1966. aastast, mil avati Ravila sovhoosi lastepäevakodu üks rühm (16 last) selleks kohandatud elumajas.
1967.aastast lisandus üks rühm.
1968.aastast lasteaed kolmerühmaline.
1975.aastal valmis praegune lasteaiahoone, avati neli rühma.
1977.aastal lisandus kaks rühma ning lasteaed sai kuuerühmaliseks, lapsi 132.
Lasteaed töötas ööpäevaringsena esmaspäevast reedeni.
1985. aastal seoses lasteaiaealiste laste vähenemisega nimetati asutus Ravila Lasteaed-Algkooliks, tööd alustas I klass.
1989. aastast lasteaed-algkool Ravila kolhoosi halduses.
Igal järgneval aastal suleti üks lasteaiarühm ning avati järgmine kooliklass.
1992.aastast Ravila Lasteaed-Kool neljaklassiline, lasteaed kaherühmaline
2002. aasta mais suleti algkool õpilaste vähesuse tõttu
2002. aasta septembris avati lasteaed kahe liitrühmaga, endistes kooli ruumides alustasid tööd noortekeskus ning raamatukogu.
2002. aastast on lasteaed töötanud kaherühmalisena.