Õppeaasta teema

2015/2016  õppeaasta teema “Hoolin ja hoian”
Eesmärgid:
1.Lapsel kujunevad väärtushinnangud läbi igapäevategevuste.
1.1. Laps teab rühma reegleid ja toimetab ajakava järgi.
1.2. Laps teab põhilisi viisakusreegleid.
1.3. Laps teeb vahet erinevatel tunnetel, emotsioonidel ja oskab vastavalt käituda.

2. Laps õpib tundma loodust ja keskkonda läbi vahetu kogemise.
2.1. Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses.
2.2.  Laps tunneb kodu- ja metsloomi ning nende käitumist erinevatel aastaagadel.
2.3.  Laps hoolib teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.