Projektid

2016/2017 õa

Häirekeskuse projekt  112 päev
Ravila lasteaed osales 2017.aastal  Häirekeskuse projektis “Teeme hädaabinumbri 112!”

Häirekeskuse projekt  112 päev
Ravila lasteaed osales 2015.aastal  Häirekeskuse projektis “Teeme hädaabinumbri 112!”
Häirekeskus kutsus kõiki lasteaedu, koole ja noorteringe, aga ka peresid tegema 6.-13. veebruarini 2015. a oma õuele hädaabinumbri 112, et nii lastele kui ka nende vanematele meenutada, millisele numbrile kogu Euroopas hädaabi vajaduse korral kohe helistada.

Ravila Lasteaia lapsed tegid numbri 112 mänguloomadest.

IMG_9640

 Rakvere Teatri projekt  “Burotino seiklusmäng”
Ravila lasteaia Mõmmide rühm osales  märtsis 2015 Rakvere teatri “Buratino” seiklusmängus.

IMG_0414

Projekt “Tere, kevad!” 2015
Mõmmide rühm osaleb  loodusvaatlusprojektis “Tere, kevad!”

Jörgen

Päästeameti projekt “Tulest targem” 2014
Koolieelikutele suunatud õppeprojekt, mille põhieesmärgiks oli anda eakohaseid teadmisi tuleohutusest. Lapsed said teadmisi tulekahju tekkepõhjustest, lahtise tule ohtudest ja suitsuanduri vajalikkusest. Tutvuti päästjate riietuse ja varustusega. Korrati üle, mis numbril tuleb tekkinud ohuolukorras helistada ning kui oluline on lapsel teada oma kodust aadressi.