Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve
Riiklikku järelevalvet Harjumaa haridusasutuste üle teostab Harju Maavalitsus.
Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Temaatiline riiklik järelevalve teostati Ravila Lasteaias 9.12.2012.
“Ravila Lasteaia riikliku järelevalve õiend” nr 1-1/554-k,  registreeritud 19.12.2012.

Tuleohutusalast järelevalvet teostab Päästeameti Põhja Päästekeskus.
Tuleohutusjärelvalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.
Tuleohutusalane järelevalve teostati Ravila Lasteaias 19.02.2015.

Haldusmenetluse paikvaatluse protokoll 7.03.2017
Ravila Lasteaed Paikvaatluse protokoll 19.02.2015

Tervisekaitse nõuete täitmise järelevalvet teostab Terviseameti Põhja Talitus.
Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti kodulehelt.

Tellitud uuringud ja analüüsid
Tellitud uuringud puuduvad.

Analüüsid
Lasteaed saab joogivee Ravila keskasula puurkaevust. Joogiveest võetakse proove vähemalt 1 kord aastas.

Joogivee keemiline analüüs 8.06.2017
Joogivee mikrobioloogiline analüüs 8.06.2017
Joogivee analüüsid 21.09.2016
Uhtmete bioloogiline uuring 30.05.16.
Joogivee keemiline analüüs 13.08.15
Joogivee mikrobioloogiline analüüs 13.08.15
Uhtmete mikrobioloogiline uuring 28.05.15.
Joogivee keemiline analüüs 18.09.14.
Joogivee mikrobioloogiline analüüs 15.09.14.
Pestitsiidijäägid joogivees 12.09.14.
Uhtmete mikrobioloogiline uuring 23.05.14